Polityka prywatności, bezpieczeństwa oraz cookies

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkownika strony internetowej www.axtelheadsets.com (dalej: Użytkownik) do celów marketingowych, na podstawie formularza znajdującego się na tej stronie, jest Axtel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-675), w budynku Mokotow Box przy ul. Wołoskiej 16, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000710878, NIP 5213675055, REGON 147316060.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą udostępniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach kontaktów Administratora) osobom trzecim, chyba że wcześniej zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.

Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Administrator przywiązuje dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych tj. nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z ustawami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.

 2. Ochronie podlegają także dane przekazane za pomocą korespondencji e-mailowej.

 3. Użytkownik sam decyduje o tym, czy i jakie dane mają być udostępnione Administratorowi wyrażając na to dobrowolne zgody.

 4. Administrator chroni dane Użytkownika przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją, nieupoważnionym dostępem i ujawnieniem. Administrator gwarantuje wgląd oraz możliwość weryfikacji przekazanych danych osobowych.

 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w celu przesyłania oferty handlowej.

Modyfikacja danych i odwołanie zgody przez Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do:

 • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych;

 • dostępu do swoich danych osobowych;

 • zmieniania tych danych;

 • całkowitego usunięcia danych („prawo do zapomnienia”);

 • przeniesienia danych do innego wskazanego podmiotu;

 • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

 

 1. Zrealizowanie powyższych uprawnień jest możliwe:

 • telefonicznie pod nr (+48 22) 490 96 00

 • mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 • pisemnie na adres: Wołoska 16, 02-675 Warszawa, Polska.

 

Podstawa prawna i organ nadzoru

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”.W razie naruszenia przez nas przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w przypadku Administratora jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, T: (+48) 22 531 03 00; E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; F: (+48) 22 531 03 01.

 2. W razie naruszenia przez nas przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w przypadku Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, T: (+48) 22 531 03 00; E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; F: (+48) 22 531 03 01.

 

Pliki cookies

 1. Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych.

 2. Pliki cookies używane na stronie Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników, ograniczania wyświetlania wyskakujących okienek na stronie internetowej oraz jej zabezpieczenia. Niektóre funkcjonalności na stronie Administratora mogą nie działać w  sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

 3. Instalowanie Plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

  1. W ramach strony internetowej Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  2. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  3. Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony.

  4. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Administratora jest w szczególności:

   • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej Administratora korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej Administratora (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  5.  Do podstawowych wykorzystywanych przez nas plików cookies należą:

   • Google Analytics;

   • Hotjar.

     

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

Użytkownik, który nie chce, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

 1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe", a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.

 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".

 3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".

 4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookies".

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcje". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Hotjar

 1. Na stronie Administratora wykorzystywane jest narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników takie jak: wejścia na stronę, nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies.

 2. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

 3. Jeżeli nie chcesz aby Twoja aktywność na stronie była mierzona przez Hotjar skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.